Філософія в публічному просторі

Проект «Public.Philosophy.UA» присвячений публічній (або позаакадемічної) філософії – культурного феномену, що сягає корінням доби Античності та на початку ХХІ століття з новою силою спалахує у Західній Європі й Америці, а останніми роками – і в Україні, стаючи однією з найпомітніших тенденцій сучасної філософії.

Метою проекту є сприяння розвиткові публічного філософського дискурсу, а також забезпечення ресурсної та методологічної бази для досліджень цієї актуальної і важливої для країни, але майже не актуалізованої у наукових працях теми.

Завданнями проекту є:

 • Впровадження інформаційного порталу «Public.Philosophy.UA».
 • Впровадження «Індексу публічності» представників академічної філософії.
 • Коментований переклад і публікація значущих статей дотичної тематики.
 • Теоретичне (історико-філософське) і практичне (інтерв’ю, опитування) дослідження публічної філософії як культурного феномену із публікацією результатів у форматі статей у наукових виданнях і монографії.
 • Розробка підручника та запровадження спецкурсу «Публічна філософія та соціальна місія філософа» для магістрантів і аспірантів філософських спеціальностей.

Структура порталу «Public.Philosophy.UA»:

 • Ініціативи: поновлюваний перелік проектів публічного філософування в Україні: лекторіїв, шкіл, дискусійних майданчиків, тематичних журналів, теле- й радіопередач, відеоканалів і подкастів тощо. Зокрема, подано розгорнуту інформацію про учасників Першого всеукраїнського конкурсу філософських стартапів (2018). Стан: активний.
 • Суб’єкти: поновлювані дані про 1) організаторів ініціатив публічного філософування, а також про 2) представників академічної філософії, котрі задіяні в цих ініціативах, разом із переліком медійних публікацій та виступів кожного. Стан: наповнення.
 • Події: інформація про 1) публічні філософські заходи, що відбуваються в Україні, а також про 2) академічні заходи, присвячені проблематиці філософії у публічній сфері та ширше, стану, культурній ролі та перспективам філософії у сучасному світі. Стан: планується.
 • Дослідження: академічні дослідження феномену публічного філософування та релевантні суміжні дослідження українських і світових науковців. Стан: наповнення.
 • Конкурс: висвітлення результатів Всеукраїнського конкурсу філософських стартапів. Стан: активний.
 • Індекс публічності: публікації у мас-медіа, відео та аудіозаписи представників української академічної філософії. Матеріали витягуватимуться автоматично за прізвищами авторів з низки відомих неакадемічних медіа, що дозволить здійснювати моніторинг публікаційної активності такого роду, а у перспективі навіть розбудувати своєрідний «індекс публічності» представників академічної філософії. Стан: планується.

Заходи в межах проекту

Всього: 1 записів.
2015-06-01 00:00:00 до 2016-04-15 00:00:00
Subscribe to Іламі Ясна: нове

Публікації в межах проекту

Всього: 11 записів.
Subscribe to Іламі Ясна: нове