Нове

2014-04-12 | аналітична стаття | Завершено
Вот уже месяц, как началась новая фаза украинского конфликта. Именно 16 марта стало окончательно ясно: то, что мы считали локальным мирным протестом украинского населения против бандитской власти, за несколько месяцев непостижимым образом преобразовалось во вторжение российских захватчиков, которое, в свою очередь, все более приобретает черты масштабного противостояния России и целого ряда...

2014-03-20 | аналітична стаття | Завершено
Я не пишу о политике – не умею, не хочу, не считаю себя достаточно компетентной. Достаточно аналитиков и посерьезней. Но сегодня – исключение.
2014-01-01 | стаття у фаховому виданні | Завершено
У статті представлена онтологічна інтерпретація категорії «суб’єктність» як фундаментальної філософської категорії, зміст якої визначає контури й структуру онтологічної моделі світу як окремих індивідів, так і культурно-історичних спільнот, та опосередковано проявляється в їхньому відношенні до себе та світу, ціннісні установки, життєві орієнтації, форми поведінки.

2013-07-20 | Книговидавничі проекти | Завершено
Пасько І.Т. «Історія. Нація. Особистість. Вибране: історіософські етюди та манускрипти». - Донецьк: ТОВ "Східний видавничий дім", Асоціація філософів і релігієзнавців, Донецьке відділення Центру гуманітарної освіти НАН України, 2013. - 424 с. ISBN 978-966-317-184-5.
2013-05-10 | матеріали конференції | Завершено
Рассмотрен феномен страха времени как неотъемлемая характеристика любого индивида или общества. Прослеживается динамика темпоральных представлений в истории западноевропейской культуры в разрезе форм преодоления этого страха.

2013-05-05 до 2013-05-11 | Участь у громадських заходах | Завершено
Щорічний семінар творчої молоді за підтримки Міжнародного благодійного фонду "Смолоскип".
2013-05-05 | матеріали конференції | Завершено
Розглянуто політичну суб’єктність як одну з форм прояву соціальної суб’єктності. Поставлено питання про те, чи є процес формування такої суб’єктності природним процесом або проектом цілеспрямованого конструювання з боку владних еліт або інших сил. 
2013-04-26 | матеріали конференції | Завершено
Проблема становлення політичних еліт, політична суб’єктність розглядається через більш широке поняття - політична соціальну суб’єктність в цілому. Показано, що неможливо говорити о політичній активності громадян, нації окремо від розгляду типу їхньої соціальної суб’єктності. Саме ця фундаментальна характеристика індивіда та суспільства повинна бути основою дослідження політичної сфери.
2013-04-17 | матеріали конференції | Завершено
Поставлен вопрос о целесообразности рассмотрения современного интернет-пространства как пространства новой религиозности, которое становится для человека современного секулярного общества воплощенной мечтой о рае, давая ему иллюзию всемогущества и даже богоравенства.

2013-03-11 | стаття у популярному виданні | Завершено
Первый русскоязычный обзор швейцарского органайзера научной работы "Citavi".
2012-12-20 | стаття у фаховому виданні | Завершено
Проблема «кризиса европейского субъекта» в значительной мере обусловлена наличием противоречий в категориальном аппарате, который требует уточнений: разграничения понятий «субъект», «субъективность» и «субъектность»; объединения гносеологического, антропологического и социологического элементов структуры субъектности как системной характеристики человека и общества.