Публікації

Всього: 33 матеріалів.

2016

 1. Ясна И. Сексуализация крови в современном искусстве // Перша Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів і студентів "Філософсько-антропологічні, психоаналітичні й екзистенціальні виміри буття людини" за темою "Любов, смерть, сексуальність у сучасній філософії та психології", Київ, 1-2 грудня 2016 року.
 2. Ясна І. Семантика подіїї // Філософська думка, 2016, № 4 - с. 10–12.
 3. Ясна І. Translatio Humanitarica»: у пошуках «канону» гуманітарної термінології // Наукова термінологія початку нового століття: теоретичні і прикладні виміри: Міжнародна наукова конференція (Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування, 15–16 вересня 2016).
 4. Ясна І. Забезпечення системності перекладацької та термінологічної роботи в гуманітаристиці (на прикладі філософії) // ХXV Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго (20-23 червня 2016, Київ).
 5. Ясна І. "Семантика події" та інтерпретація соціальних конфліктів // Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу: Всеукраїнська науково-теоретична конференція. (Київ, Інститут культурології НАМ України, 2–3 червня 2016 року).
 6. Ясна І. Філософія у школі: світові взірці та український досвід. // Дні науки філософського факультету – 2016. Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2016", 20-21 квіт. 2016 : [матеріали доповідей та виступів]: в 10 т.т. [под ред. А. Конверський] - Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016. - Т. 10 - С. - С. 156–158.
 7. Ясна І. Опозиція «легкість-тяжкість» як метафора сучасних і традиційних суспільств // Україна і світ: діалог мов і культур: Міжнародна науково-практична конференція (Київський національний лінгвістичний університет, 30 березня -1 квітня 2016 року). - http://uwdlc.knlu.kiev.ua/?p=115
 8. Ясна І. Поворот до Scopus'у: вихід на міжнародний рівень чи знищення україномовної гуманітаристики? // IV Міжнародна науково-практична конференція "Наукова комунікація в цифрову епоху” (Київ, 30-31 березня 2016) - http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8765
 9. Ясна І. Феномен масової філософії у просторі масової культури // XI Міжнародна наукова конференція «Філософія: нове покоління» на тему «Philosophy: Between Science and Humanities» (Київ, 24-25 березня 2016)

2013

 1. Киселева Ю.Н. Исторические формы «преодоления времени» // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: матеріали XXXII Міжнародної науково-практичної конференції. - Донецк : Мидгард, 2013. – 225 с. - С. 84-86.
 2. Киселёва Ю.Н. Політична суб’єктність та її конструювання / Тези доповіді на круглому столі "Політиками народжуються, навчаються чи стають випадково?" в межах IX семінару творчої молоді «Смолоскип» (5-11 травня 2013, м. Ворзель).
 3. Кисельова Ю.М. Політична суб’єктність як форма прояву соціальної суб’єктності // Філософія в сучасному соціумі: Матеріали Міжнародної наукової конференції 24-26 квітня 2013 року, Донецький національний університет, м. Донецьк. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – Т1. – 244 с. – С. 141-143.
 4. Киселева Ю.Н. Интернет: виртуальный рай или реальность богочеловека? // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2013", 16–17 квіт. 2013 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. – Ч. 5. – 287 с. – С. 141.143.

2012

 1. Кисельова Ю.М. "Суспільство 2.0" як соціокультурна парадигма сучасності // Матеріали Міжвузівської науково-практичної заочної електронної конференції "Людина у філософському вимірі сьогодення" (Національний фармацевтичний університет, м. Харків). - Харків: 2012.
 2. Киселева Ю.Н. От феноменологии к социальной инженерии: две стороны конструктивистской парадигмы // Сучасна людина у культурному універсумі: Матеріали студентської науково-філософської конференції Донецького національного технічного університету 10 травня 1012 року. – Донецьк: ДонНТУ, 2012. – 152 с. – С. 74-76.
 3. Киселева Ю.Н. Жизнь или пост-жизнь: полемика биоконсерватизма и биомодернизма как мировоззренческая оппозиция начала ХХI века // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Донецк : ІПШІ "Наука і освіта", 2012. - 310 с. – с. 83-85.

2011

 1. Киселева Ю.Н. Новые исследования новой реальности: перспективный вектор философской рефлексии // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної конференції. - Донецк : ІПШІ "Наука і освіта", 2011. - 360 с. - С. 24-27.
 2. Киселева Ю.Н. Информационные революции и трансформация парадигмальных оснований современной социокультурной реальности // Інформатика та комп'ютерні технології / Збірка праць VII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців - 22-23 листопада 2011 р. В 2 т. Т.1. - Донецк : ДонНТУ, 2011. - 417 с. - С. 28-34.
 3. Киселева Ю.Н. Homo multireligiosus: феномен множественной религиозной идентичности в современном обществе // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк, 20 травня 2011 року). - Донецк : ІПШІ "Наука і освіта", 2011. - 292 с. - С. 148-150.
 4. Киселева Ю.Н. Философское образование как ядро модели "Метаобразования" // Філософські виміри сучасної соціальної реальності: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Т2. – Донецьк, 2011. – 249 с. – С. 208-210.
 5. Киселева Ю.Н. Современный философ: трикстер или хранитель традиций? // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2011":, 20-21 квіт. 2011 р.: [матеріали доповідей та виступів]. В 10 т. Т.3. - Киев : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. - 203 с. - С. 22-23.