Публікації

Всього: 93 матеріалів.

2017

 1. Ясна, І. (2017). Філософський журнал у дзеркалі статистики: 2009-2017. Філософська думка, 6, 56-75.
 2. Ясна, І. (2017). Філософська періодика очима фахової спільноти: опитування "Філософської думки". Філософська думка, 6, 14-37.
 3. Ясна І. «Публичный поворот» и становление публичной гуманитаристики (на примере Украины). // Первый белорусский философский конгресс «Национальная философия в глобальном мире» (Минск, 18-20 октября 2017 г.). - Минск, 2017.
 4. Філософія та постання Західної цивілізації. Нарис історії ідей від дилетанта для інженера (чернетка)
 5. Ясна І. Реєстр перекладів «Translatio Humanitatis»: функціональні можливості та культурне значення. // Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек» (Київ, 3–5 жовтня 2017 р.) - Київ, 2017. - http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1064.
 6. Ясна І. Тезауруси революцій як засіб дослідження їх смислового виміру // Філософська думка, 2017, №2. - с. 57-72.
 7. Ясна І. «Public turn» та філософія в публічному просторі // Філософська думка, 2017, №1. - С. 28-41.
 8. Ясна І. «Translatio Humanitarica»: національний реєстр академічних перекладів // V Міжнародна науково-практична конференція "Наукова комунікація в цифрову епоху". - Київ, 29-30 березня 2017. - http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11183.

2016

 1. Ясна И. Сексуализация крови в современном искусстве // Перша Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів і студентів "Філософсько-антропологічні, психоаналітичні й екзистенціальні виміри буття людини" за темою "Любов, смерть, сексуальність у сучасній філософії та психології", Київ, 1-2 грудня 2016 року.
 2. Ясна І. (Пост)сучасні соціальні конфлікти: спроби концептуалізації // Філософська думка, 2016, № 4. - С. 104–117.
 3. Ясна І. Семантика подіїї // Філософська думка, 2016, № 4 - с. 10–12.
 4. Ясна И. Новые медиа в период Евромайдана и после: стимул демократизации или угроза безопасности? // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры, 2016, №1. - С. 45-60. - Режим доступа: http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss25.html.
 5. Ясна І. Translatio Humanitarica»: у пошуках «канону» гуманітарної термінології // Наукова термінологія початку нового століття: теоретичні і прикладні виміри: Міжнародна наукова конференція (Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування, 15–16 вересня 2016).
 6. Ясна І. Забезпечення системності перекладацької та термінологічної роботи в гуманітаристиці (на прикладі філософії) // ХXV Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго (20-23 червня 2016, Київ).
 7. Ясна І. "Семантика події" та інтерпретація соціальних конфліктів // Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу: Всеукраїнська науково-теоретична конференція. (Київ, Інститут культурології НАМ України, 2–3 червня 2016 року).
 8. Ясна І. Філософія у школі: світові взірці та український досвід. // Дні науки філософського факультету – 2016. Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2016", 20-21 квіт. 2016 : [матеріали доповідей та виступів]: в 10 т.т. [под ред. А. Конверський] - Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016. - Т. 10 - С. - С. 156–158.
 9. Ясна І. Опозиція «легкість-тяжкість» як метафора сучасних і традиційних суспільств // Україна і світ: діалог мов і культур: Міжнародна науково-практична конференція (Київський національний лінгвістичний університет, 30 березня -1 квітня 2016 року). - http://uwdlc.knlu.kiev.ua/?p=115
 10. Ясна І. Поворот до Scopus'у: вихід на міжнародний рівень чи знищення україномовної гуманітаристики? // IV Міжнародна науково-практична конференція "Наукова комунікація в цифрову епоху” (Київ, 30-31 березня 2016) - http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8765
 11. Ясна І. Феномен масової філософії у просторі масової культури // XI Міжнародна наукова конференція «Філософія: нове покоління» на тему «Philosophy: Between Science and Humanities» (Київ, 24-25 березня 2016)
 12. Ясна І. Впровадження курсу “філософія для дітей” у програми підготовки вчителів України почнеться у 2016 році // Освітні тренди: Сайт про сучасні тенденції розвитку освіти, 2016-03-17. - http://www.edu-trends.info/education-news-february-2016#sthash.vP9Edho3.dpuf.
 13. Ясна І. Людмила Филипович: у загальноосвітній школі слід викладати не «релігію», а «знання про релігії» // Освітня політика: портал громадських експертів, 2016-01-27. - http://education-ua.org/ua/articles/573-lyudmila-filipovich-u-zagalnoosvitnij-shkoli-slid-vikladati-ne-religiyu-a-znannya-pro-religiji.

2015

 1. Ясна І. Чи потрібен «ребрендинґ» українській філософії? // Філософська думка, №6, 2015. - с. 23-39.
 2. Ясна І., Хома О. Сьогодні слід ставити питання не про те, чи потрібна філософія в українських університетах, а про те, чи потрібні самі українські університети // Освітня політика: портал громадських експертів, 2015-12-09. - http://education-ua.org/ru/articles/533-sogodni-slid-staviti-pitannya-ne-pro-te-chi-potribna-filosofiya-v-ukrajinskikh-universitetakh-a-pro-te-chi-potribni-sami-ukrajinski-universiteti
 3. Ясна І. Коментований переклад та філософська лексикографія як форма магістерської дисертації: новації кафедри історії філософії КНУ імені Тараса Шевченка // Освітні тренди: сайт про сучасні тенденції розвитку освіти, 2015-11-27. - http://www.edu-trends.info/commented-translation/
 4. Панич О., Ясна І. «Ребрендинг філософії» - це правильно, бо філософію слід вживати як бренді // Освітня політика: портал громадських експертів, 2015-11-08. - http://education-ua.org/ru/articles/513-rebrending-filosofiji-tse-pravilno-bo-filosofiyu-slid-vzhivati-yak-brendi
 5. Кебуладзе В., Ясна І. Гуманітарна освіта в україні: між совєтським спадком і цивілізованим майбутнім // Освітня політика: портал громадських експертів, 2015-10-27. - http://education-ua.org/ua/articles/507-gumanitarna-osvita-v-ukrajini-mizh-sovetskim-spadkom-i-tsivilizovanim-majbutnim.
 6. Пролеєв С., Ясна І. Філософія в освітньому просторі: потенціал ліцею. // Освітня політика: портал громадських експертів, 14.10.2015
 7. Ясна І. Аналітичний звіт про круглий стіл "Ребрендинг філософії: від університету до ліцею" // Освітня політика: портал громадських експертів, 08.07.2015.
 8. Ясна І. Толерантність в моносуб'єктних та полісуб'єктних суспільствах. // ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців «Світоглядно-ціннісне самовизначення людини». Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців (8-9 травня 2015 року) - Чернівці, 2015. - 272 с. - С. 100–105.
 9. Yasna I. Ukraine-2014: Which way will the pendulum of digitalization swing. // Digital Eastern Europe - Wroclaw: Kolegium Europy Wschodniej, 2015.
 10. Ясна І. Філософія і підприємництво як складові "суб'єктної освіти" // Філософія: нове покоління - 2015. Матеріали Х студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції (НаУКМА, 21-22 травня 2015 року). - Київ, 2015.
 11. Ясна І. Універсальні компетенції як основа функціональної освіти. // Дні науки філософського факультету – 2015. Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2015", 21-22 квітня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів] - Київ, 2015. - Т. 6 - 151 с. - С. 143.
 12. Ясна І. Soft Skills: універсальні навички європейського рівня // Studway, 2015-03-04 - http://studway.com.ua/soft-skills/.
 13. Ясна І. Gap-year // Studway, 2015-02-24 - http://studway.com.ua/gap-year-kanikuli/.
 14. Ясна І. Кар'єра в ООН: спектр можливостей // Studway, 2015-02-15 - http://studway.com.ua/kariera-v-oon/.
 15. Ясна І. Державні стипендії, премії та гранти України // Studway, 2015-02-13 - http://studway.com.ua/derzhavni-stipendii/.
 16. Ясна І. Конкурс наукових робіт НАН України: варто взяти участь // Studway, 2015-02-04 - http://studway.com.ua/konkurs-naukovikh-robit-nan/.
 17. Ясна І. Де навчають письменників? // Studway, 2015-02-03 - http://studway.com.ua/de-navchayut-pismennikiv/.
 18. Ясна І. Інструменти для роботи з текстом // Studway, 2015-01-28 - http://studway.com.ua/robota-z-tekstom/.

2014

 1. Ясна І. Суб'єктна парадигма як основа сучасного підходу до освіти // Вісник Донецького національного університету, 2014, № 1-2. - С. 509–514.
 2. Ясна І. Стажування у Верховній Раді України – це можливо! // Studway, 2014-12-26 - http://studway.com.ua/stazhuvannya-u-vru.
 3. Ясна І. Риби на деревах, або як зустріти Новий рік під водою // Studway, 2014-12-24 - http://studway.com.ua/noviy-rik-pid-vodoyu.
 4. Ясна І. Програма Фулбрайта: стипендії для навчання у США // Studway, 2014-12-13 - http://studway.com.ua/fulbright/.
 5. Ясна І. Соціальні мережі для науковців // Studway, 2012-12-06 - http://studway.com.ua/socmerezhi-dlya-naukovciv/.
 6. Ясна І. Аспірантура: крок до світової науки // Studway, 2014-12-05 - http://studway.com.ua/aspirantura/.
 7. Ясна И. Образование онлайн: знания на любой вкус // Studway, 2014-11-24 - http://studway.com.ua/obrazovanie-online/.
 8. Ясна І. Обираємо спеціальність: Міжнародні відносини // Studway, 2014-11-21 - http://studway.com.ua/international/.
 9. Ясна І. Філософська та релігієзнавча освіта в Україні // Studway, 2014-11-17 - http://studway.com.ua/filosofska-osvita/.
 10. Ясна И. Когда привыкаешь к войне: будни Донбасса // Studway, 2014-11-16 - http://studway.com.ua/routine-war/
 11. Ясна І. Тримати руку на пульсі: агрегація новин // Studway, 2014-11-13 - http://studway.com.ua/agregaciya-novin
 12. Ясна І. Майстерня громадської активності // Studway, 2014-11-11 - http://studway.com.ua/maisternya/.
 13. Ясна І. Erasmus+: вікно до Європи // Studway, 2014-11-08 - http://studway.com.ua/erasmus/.
 14. Ясна І. Гроші під контролем: організація персональних фінансів // Studway, 2014-11-04 - http://studway.com.ua/control-money/.
 15. Ясна И. Жизнь под контролем: персональные органайзеры // Studway, 2014-11-02. - http://studway.com.ua/zhizn-pod-kontrolem-personalnye-org/
 16. Ясна И. Как "продать" себя современному ученому? // Studway, 2014-10-30. - http://studway.com.ua/science-journalism/
 17. Ясна И. Лайфтрекинг: увлекательное хобби или полезный инструмент? // Studway, 2014-10-27. - http://studway.com.ua/lifetracking/
 18. Ясна И. Престижно ли работать "на дядю" и какие есть альтернативы? // Studway, 2014-10-25. - http://studway.com.ua/self-fulfillment/
 19. Ясна И. Библиоменеджеры: от кучи знаний к их системе // Studway, 2014. - http://studway.com.ua/bibliomenedzhery
 20. Ясна И. Апробация в популярных медиа как необходимое условие академической карьеры. // Філософія як культурна політика сучасності : тези доповідей ІІ всеукраїнської наукової конференції 17–18 жовтня, 2014 р., м. Острог. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 86 с. - С. 51.
 21. Ясна І. Із чого складається ваша "ринкова вартість"? // Studway, 2014. - http://studway.com.ua/market-value/
 22. Ясна І. Літні філософські школи Українського католицького університету // Studway, 2014.
 23. Ясна И. i-mobs: интернет-флешмобы // Studway, 2014. - http://studway.com.ua/i-mobs/
 24. Ясна И. Философия плюс подводная археология: Роман Додонов о том, как совместить несовместимое // Studway, 2014-10-02. - http://studway.com.ua/roman-dodonov/
 25. Ясна І. Паперові візитки в цифрову епоху // Studway, 2014-09-30. - http://studway.com.ua/vizitki/
 26. Ясна І. Хостел: як обрати, забронювати, вижити // Studway, 2014-09-27. - http://studway.com.ua/hostel/
 27. Ясна І. Завтра.UA: твій крок у майбутнє // Studway, 2014-09-25. - http://studway.com.ua/zavtra-ua/
 28. Ясна Илами. Все не любят Пу? О рукопожатии Порошенко и других грехах // Дурдом.in.ua, 07.06.2014. - http://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/22426.phtml
 29. Ясна Илами. Словники революції: підбиваємо підсумки // Дурдом.in.ua, 27.05.2014. - http://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/22290/user_id/19260.phtml
 30. Ясна Илами. Новітні абетки: війна правок // Дурдом.in.ua, 04.05.2014. - http://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/21934/user_id/19260.phtml
 31. Киселёва Ю.Н. «Subjektgeist» как онтологическая детерминанта / Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: матеріали XXXІII Міжнародної науково-практичної конференції (18 квітня 2014 року, Донецьк). - Донецьк: Східний видавничий дім, 2014. – 180 с. - С. 45-46.
 32. Ясна Илами. А в общем-то, обычные будни // Дурдом.in.ua, 12.04.2014. - http://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/21568/user_id/19260.phtml
 33. Ясна Илами. В преддверии Галаада. // "Дурдом", 20.03.2014. - http://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/21212.phtml.
 34. Кисельова Ю.М. Людина у пошуках суб’єктності: між повсякденністю та... // Донецький вісник Наукового товариства імені Шевченка. Том XXXIX. Філософія. Педагогіка. Методологія. - Донецьк: Український культурологічний центр, 2014. - С. 84-92.

2013

 1. Киселева Ю.Н. Исторические формы «преодоления времени» // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: матеріали XXXII Міжнародної науково-практичної конференції. - Донецк : Мидгард, 2013. – 225 с. - С. 84-86.
 2. Киселёва Ю.Н. Політична суб’єктність та її конструювання / Тези доповіді на круглому столі "Політиками народжуються, навчаються чи стають випадково?" в межах IX семінару творчої молоді «Смолоскип» (5-11 травня 2013, м. Ворзель).
 3. Кисельова Ю.М. Політична суб’єктність як форма прояву соціальної суб’єктності // Філософія в сучасному соціумі: Матеріали Міжнародної наукової конференції 24-26 квітня 2013 року, Донецький національний університет, м. Донецьк. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – Т1. – 244 с. – С. 141-143.
 4. Киселева Ю.Н. Интернет: виртуальный рай или реальность богочеловека? // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2013", 16–17 квіт. 2013 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. – Ч. 5. – 287 с. – С. 141.143.
 5. Ясна И. Citavi: профессиональный органайзер научной работы. // ХабрХабр, 11.03.2013. http://habrahabr.ru/post/172195/

2012

 1. Киселева Ю.Н. От «субъекта» и «субъективности» к «субъектности»: терминологические поиски // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Філософія. Соціологія. Політологія». – Випуск 23(2). – 2013, Т21, №9/2. – 292 с. – С. 135-140.
 2. Кисельова Ю.М. "Суспільство 2.0" як соціокультурна парадигма сучасності // Матеріали Міжвузівської науково-практичної заочної електронної конференції "Людина у філософському вимірі сьогодення" (Національний фармацевтичний університет, м. Харків). - Харків: 2012.
 3. Киселева Ю.Н. От феноменологии к социальной инженерии: две стороны конструктивистской парадигмы // Сучасна людина у культурному універсумі: Матеріали студентської науково-філософської конференції Донецького національного технічного університету 10 травня 1012 року. – Донецьк: ДонНТУ, 2012. – 152 с. – С. 74-76.
 4. Киселева Ю.Н. Жизнь или пост-жизнь: полемика биоконсерватизма и биомодернизма как мировоззренческая оппозиция начала ХХI века // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Донецк : ІПШІ "Наука і освіта", 2012. - 310 с. – с. 83-85.
 5. Кисельова Ю. 2012 - Рік Тюрінга. 100-річчя з дня народження Алана Тюрінга // Доповідь на Міждисциплінарному семінарі «Штучний інтелект – terra incognita між філософією, інформатикою, біологією…» (Донецький національний технічний університет - Донецьк, 23 лютого 2012).

2011

 1. Киселева Ю.Н. Новые исследования новой реальности: перспективный вектор философской рефлексии // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної конференції. - Донецк : ІПШІ "Наука і освіта", 2011. - 360 с. - С. 24-27.
 2. Киселева Ю.Н. Информационные революции и трансформация парадигмальных оснований современной социокультурной реальности // Інформатика та комп'ютерні технології / Збірка праць VII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців - 22-23 листопада 2011 р. В 2 т. Т.1. - Донецк : ДонНТУ, 2011. - 417 с. - С. 28-34.
 3. Киселева Ю.Н. Homo multireligiosus: феномен множественной религиозной идентичности в современном обществе // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк, 20 травня 2011 року). - Донецк : ІПШІ "Наука і освіта", 2011. - 292 с. - С. 148-150.
 4. Киселева Ю.Н. Философское образование как ядро модели "Метаобразования" // Філософські виміри сучасної соціальної реальності: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Т2. – Донецьк, 2011. – 249 с. – С. 208-210.
 5. Киселева Ю.Н. Современный философ: трикстер или хранитель традиций? // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2011":, 20-21 квіт. 2011 р.: [матеріали доповідей та виступів]. В 10 т. Т.3. - Киев : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. - 203 с. - С. 22-23.