«Translatio Humanitarica»: національний реєстр академічних перекладів

Дата публікації: 
2017-03-29
Завершено
Тип публікації: 
матеріали конференції
Тематичний підрозділ: 
Онтологія знання: Розбудова сруктур знань, big data, наукометрія та розвиток наукової комунікації
Ясна І. «Translatio Humanitarica»: національний реєстр академічних перекладів // V Міжнародна науково-практична конференція "Наукова комунікація в цифрову епоху". - Київ, 29-30 березня 2017. - http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11183.

Доповідь присвячено досвіду створення та розвитку порталу «Translatio Humanitarica» (http://philosophy.ua/translation), метою якого є: а) систематизація корпусу україномовних перекладів гуманітарних текстів та б) сприяння усталенню галузевої термінології.

Станом на сьогодні в Україні створено помітний масив перекладів зарубіжної гуманітарної літератури. Утім, попри активну роботу перекладачів та видавців, ці переклади часто залишаються невідомими широкій читацькій авдиторії через мінімальні наклади такої літератури та, насамперед, відсутність ресурсів, які систематизували б весь корпус наявних перекладів іноземних текстів.

Це призводить до того, що фахівці, студенти та пересічні читачі звертаються до більш поширених російських та радянських перекладів навіть там, де вже існують якісні вітчизняні, а також вдаючись до хибної практики подвійного перекладу іншомовних текстів через їх російськомовні переклади.

Спробою створення такої інфраструктури є перший вітчизняний проект такого роду «Translatio Humanitarica», який розроблено та впроваджується на базі національного порталу української філософії «Філософія в Україні» (http://philosophy.ua) за підтримки Українського філософського фонду, часопису «Філософська думка», кафедри теоретичної і практичної філософії КНУ ім. Тараса Шевченка, кафедри історії філософії КНУ ім. Тараса Шевченка та Центру філософської текстології КНУ ім. Тараса Шевченка.

Метою проекту є створення відкритого електронного реєстру гуманітарних академічних перекладів, що міститиме інформацію про здійснені видання, діючих перекладачів, переклади, над якими триває робота, рецензії на здійснені переклади, а також тексти перекладів у відкритому доступі (з дозволу правовласників). За умов досягнення максимальної повноти та своєчасного оновлення такий реєстр має всі підстави стати центральним національним довідником перекладної гуманітарної літератури.

Доцільною уявляється також мультиплікація проекту, алгоритми якого є цілком придатними для систематизації перекладацької та лексикографічної роботи в різних академічних галузях.

Така робота сприятиме підвищенню якісного рівню перекладацької, дослідницької та викладацької діяльності, розвитку не лише наукової, але й літературної і повсякденної мови, а також формуванню у суспільстві більш відповідального ставлення до мови та перекладу.