«Public turn»: філософія в публічному просторі

Ясна І. «Public turn» та філософія в публічному просторі // Філософська думка, 2017, №1. - С. 28-41.
Стаття розпочинає цикл теоретичних і практичних розвідок, що дадуть змогу послідовно висвітлити різні аспекти побутування філософії у публічному просторі. У ній розглянуто передумови та наслідки «публічного повороту» в гуманітаристиці кінця ХХ – початку ХХІ століть. На прикладах проаналізовано типовий процес інституціалізації «публічних» напрямків соціально-гуманітарних дисциплін. Розглянуто специфіку цього процесу у царині філософії. Систематизовано наявні дослідження філософії в публічному просторі та підходи до інтерпретації «публічної філософії». Запропоновано нарис можливої програми дій для розвитку цього різновиду філософської активності в Україні.