Філософська періодика очима фахової спільноти

Дата публікації: 
2017-12-30
Завершено
Тип публікації: 
стаття у фаховому виданні
Обсяг (т.зн.)
44.50
Батьківський проект: 
Філософія в публічному просторі
Тематичний підрозділ: 
Онтологія знання: Розбудова сруктур знань, big data, наукометрія та розвиток наукової комунікації
Ясна, І. (2017). Філософська періодика очима фахової спільноти: опитування "Філософської думки". Філософська думка, 6, 14-37.

У статті подано результати опитування представників української академічної спільноти щодо стану філософської періодики в Україні. Досліджено уявлення респондентів про найбільш відомі та якісні видання; проаналізовано ставлення опитуваних до критерію «фахового» журналу, зокрема, взаємозв’язок понять «фаховість» та «якість» для респондентів. Проаналізовано ставлення фахівців до практик реального та формального рецензування наукової періодики. Систематизовано основні вади, які, на думку респондентів, притаманні українській філософській періодиці. Виявлено, які формати філософського журналу (паперовий, електронний, паперовий з електронною версією) та які канали їх отримання (передплата, купівля випусків, читання у бібліотеці, передплата електронного видання тощо) є найбільш зручними для читачів.