Державний Університет інформатики і штучного інтелекту

Всього: 7 матеріалів.
Киселёва Ю.Н. «Subjektgeist» как онтологическая детерминанта / Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: матеріали XXXІII Міжнародної науково-практичної конференції (18 квітня 2014 року, Донецьк). - Донецьк: Східний видавничий дім, 2014. – 180 с. - С. 45-46.

В доповіді впроваджується термін «Subjektgeist», для означення своєрідного суб’єктного типу, суб’єктної парадигми, яка притаманна будь яким культурно-історичним епохам та може розглядатись як їхня фундаментальна ознака, яка зумов-лює всі прояви цих епох та їхні відмінності однієї від іншої. 

Газета факультету філософії і релігієзнавства Донецького університету інформатики та штучного інтелекту.

Студентська газета Державного університет інформатики і штучного інтелекту (Донецьк).

Спеціальність: бакалавр філософії, викладач філософії і релігієзнавства у ВНЗ I-II рівнів акредитації.
Середній бал: 4.4.