Науково-дослідницькі та академічні проекти

Всього: 3 матеріалів.

Дослідження семантичного кола революції 2014-16 року у циклі статей та відкритих обговорень, а також створення історико-семантичного словнику українського конфлікту, який буде видано українською та англійською мовами.

Переосмислення відносин між академічною філософією та повсякденним життям, сприяння створенню суспільного простору для загальнодоступного, але якісного наукового дискурсу про складні сучасні проблеми, що становлять суспільний інтерес, вихід філософії за межі «академічного гетто», створення її позитивного образу у масовій свідомості та поширення її у культурному просторі шляхом донесення до широких кіл освічених людей її потенціалу як потужного інструменту вирішення конкретних практичних проблем, універсального методу пізнання, засобу критичного мислення та аргументації.

Ці завдання набувають особливої актуальності в сучасних кризових умовах, про що свідчить наявність соціального запиту до філософії, що проявляє себе через спонтанний інтерес до неї в широких колах населення. Утім навіть представники академічної філософії і, ба більше, студенти-філософи, не завжди повною мірою уявляють роль та навіть обов'язки професійного філософа в цих умовах.

Тому завданнями проекту є:

  • проведення статистичного дослідження «Образи філософії у масовій свідомості» та популяризація його результатів;
  • систематизація та поширення інформації про проекти, ініціативи та події у галузі "масової філософії" на сайті http://philosophy.ua/uk/public, а також стимулювання представників академічної філософії до активного виходу в публічний простір шляхом створення реєстру Index of Publicity;
  • видання колективної монографії "Філософія в публічному просторі";
  • розробка та впровадження підручника та спецкурсу "Філософія в публічному просторі та соціальна місія філософа" для магістрантів та аспірантів філософських спеціальностей.

"Ребрендинг філософії" - стратегічна програма сприяння розвитку української гуманітаристики як галузі академічних досліджень та освітнього напрямку через систематизацію корпусу вітчизняних фахових публікацій і академічних перекладів філософських текстів, сприяння розвитку гуманітарних досліджень, поширення філософської освіти та формування позитивного образу філософії у масовій свідомості. Виконання цих завдань відбувається у межах реалізації низки дочірніх проектів.