Завершено

Всього: 134 матеріалів.
Ясна Илами. В преддверии Галаада. // "Дурдом", 20.03.2014. - http://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/21212.phtml.

Я не пишу о политике – не умею, не хочу, не считаю себя достаточно компетентной. Достаточно аналитиков и посерьезней. Но сегодня – исключение.

Кисельова Ю.М. Людина у пошуках суб’єктності: між повсякденністю та... // Донецький вісник Наукового товариства імені Шевченка. Том XXXIX. Філософія. Педагогіка. Методологія. - Донецьк: Український культурологічний центр, 2014. - С. 84-92.

У статті представлена онтологічна інтерпретація категорії «суб’єктність» як фундаментальної філософської категорії, зміст якої визначає контури й структуру онтологічної моделі світу як окремих індивідів, так і культурно-історичних спільнот, та опосередковано проявляється в їхньому відношенні до себе та світу, ціннісні установки, життєві орієнтації, форми поведінки.

Презентація книги І.Т. Паська "Історія. Нація. Особистість" // Первый муниципальний канал (Донецк), 2013-10-15. - http://www.youtube.com/watch?v=7IGgFtuv1WA.
Пасько І.Т. «Історія. Нація. Особистість. Вибране: історіософські етюди та манускрипти». - Донецьк: ТОВ "Східний видавничий дім", Асоціація філософів і релігієзнавців, Донецьке відділення Центру гуманітарної освіти НАН України, 2013. - 424 с. ISBN 978-966-317-184-5.
Киселева Ю.Н. Исторические формы «преодоления времени» // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: матеріали XXXII Міжнародної науково-практичної конференції. - Донецк : Мидгард, 2013. – 225 с. - С. 84-86.
Рассмотрен феномен страха времени как неотъемлемая характеристика любого индивида или общества. Прослеживается динамика темпоральных представлений в истории западноевропейской культуры в разрезе форм преодоления этого страха.
Киселёва Ю.Н. Політична суб’єктність та її конструювання / Тези доповіді на круглому столі "Політиками народжуються, навчаються чи стають випадково?" в межах IX семінару творчої молоді «Смолоскип» (5-11 травня 2013, м. Ворзель).

Розглянуто політичну суб’єктність як одну з форм прояву соціальної суб’єктності. Поставлено питання про те, чи є процес формування такої суб’єктності природним процесом або проектом цілеспрямованого конструювання з боку владних еліт або інших сил. 

Щорічний семінар творчої молоді за підтримки Міжнародного благодійного фонду "Смолоскип".