Завершено

Всього: 134 матеріалів.
Ясна І. Толерантність в моносуб'єктних та полісуб'єктних суспільствах. // ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців «Світоглядно-ціннісне самовизначення людини». Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців (8-9 травня 2015 року) - Чернівці, 2015. - 272 с. - С. 100–105.
Yasna I. Ukraine-2014: Which way will the pendulum of digitalization swing. // Digital Eastern Europe - Wroclaw: Kolegium Europy Wschodniej, 2015.

At first sight new, cheap, high-speed, accessible communication and informational channels, which are rapidly developing in Ukraine, would appear to facilitate the integration of society, educating huge groups of like-minded people, and forming a unified technological space. Nevertheless, in practice, digital media are able not only to consolidate and integrate, but also to explode unstable communities from the inside. In a society with distinctive stratification, different access to informational technologies, and strong regional heterogeneity, these media can exacerbate existing divisions. That is the current situation in Ukraine.

Ясна І. Універсальні компетенції як основа функціональної освіти. // Дні науки філософського факультету – 2015. Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2015", 21-22 квітня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів] - Київ, 2015. - Т. 6 - 151 с. - С. 143.

Розглянуті «універсальні навички» як необхідний елемент освіти епохи ринків праці, які швидко змінюються. Запропоноване поняття «функціональної освіти», яка повинна надавати практичні навички та вміння, які не мають однозначної жорсткої прив’язки до конкретної професії, але дозволяють стати «універсальним фахівцем». 

Ясна І. Філософія і підприємництво як складові "суб'єктної освіти" // Філософія: нове покоління - 2015. Матеріали Х студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції (НаУКМА, 21-22 травня 2015 року). - Київ, 2015.

Запропоновано поняття «суб’єктної освіти» як такої, що сприяє становленню двох рис: суб’єктивності як свободи мислення та суб’єктності як свободи дії. Зазначено, що такий підхід сприяє формуванню європейської свідомості, специфічною ознакою якої є інтерпретація людини як «суб’єкта».

Ясна І. Soft Skills: універсальні навички європейського рівня // Studway, 2015-03-04 - http://studway.com.ua/soft-skills/.

Донедавна головним критерієм, на який компанії звертали увагу під час пошуку співробітників, була наявність диплома, що свідчив про вузьку професійну спеціалізацію. Програміст мав уміти створювати програми, журналіст – писати репортажі, а бухгалтер – вести облік. Усе інше вважалося позитивним, але не обов’язковим доповненням. Сьогодні ситуація кардинально змінилася.

Ясна І. Gap-year // Studway, 2015-02-24 - http://studway.com.ua/gap-year-kanikuli/.

Не вступити до університету одразу після закінчення школи – нічне жахіття кожного українського школяра. Європейська молодь вважає інакше: рік після школи варто присвятити подорожам, знайомствам і самовизначенню.

Ясна І. Кар'єра в ООН: спектр можливостей // Studway, 2015-02-15 - http://studway.com.ua/kariera-v-oon/.

Організацію Об’єднаних Націй зазвичай вважають чимось далеким та недосяжним. Насправді ж представництва ООН діють практично в кожній країні. Робота в них – це реальна можливість долучитися до розбудови світового порядку, працюючи з людьми з різних куточків планети та подорожуючи світом. Дізнаємося, як долучитися до команди ООН.

Ясна І. Державні стипендії, премії та гранти України // Studway, 2015-02-13 - http://studway.com.ua/derzhavni-stipendii/.

На відміну від приватних програм, таких, як стипендіальна програма Завтра.UA, де заявки на участь подають самі студенти, державні нагороди розподіляються між університетами.  Кандидатів відбирають керівники кафедр і факультетів, тому масштабний конкурс зазвичай не проводиться. Але мало хто зі студентів знає про те, що може сам запропонувати кафедрі свою кандидатуру. «Студвей» розповідає, як це зробити.