Завершено

Всього: 138 матеріалів.
Кебуладзе В., Ясна І. Гуманітарна освіта в україні: між совєтським спадком і цивілізованим майбутнім // Освітня політика: портал громадських експертів, 2015-10-27. - http://education-ua.org/ua/articles/507-gumanitarna-osvita-v-ukrajini-mizh-sovetskim-spadkom-i-tsivilizovanim-majbutnim.

Цей текст продовжує цикл публікацій, пов’язаних із проблематикою гуманітарної освіти в Україні в межах ініціативи "Ребрендинг філософії".  Сьогодні доктор філософських наук, доцент кафедри філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вахтанґ Кебуладзе порушить питання про те, чи можна говорити про існування в сучасній Україні університетів в класичному сенсі, розповість про три засадові моделі університетської освіти, що існують у сучасному світі, та запропонує начерк  стратегії і тактики імплементації цих моделей в українському освітньому просторі.

Пролеєв С., Ясна І. Філософія в освітньому просторі: потенціал ліцею. // Освітня політика: портал громадських експертів, 14.10.2015

Цей текст розпочинає цикл публікацій, пов’язаних із проблематикою гуманітарної освіти в Україні в контексті ініціативи «Ребрендинг філософії», перший організаційний етап якої завершився проведенням 19 червня 2015 року в Інституті філософії імені Григорія Сковороди НАН України однойменного круглого столу.

Ясна І. Аналітичний звіт про круглий стіл "Ребрендинг філософії: від університету до ліцею" // Освітня політика: портал громадських експертів, 08.07.2015.

19 червня 2015 року в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди пройшов круглий стіл «Ребрендинг філософії: від університету до ліцею», участь в якому взяли близько 50 освітян, філософів, релігієзнавців, представників державної влади, релігійних структур, мистецьких установ, медіа та громадськості з Київської, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Рівненської та Харківської областей України.

"Ребрендинг філософії" - стратегічна програма сприяння розвитку української гуманітаристики як галузі академічних досліджень та освітнього напрямку через систематизацію корпусу вітчизняних фахових публікацій і академічних перекладів філософських текстів, сприяння розвитку гуманітарних досліджень, поширення філософської освіти та формування позитивного образу філософії у масовій свідомості. Виконання цих завдань відбувається у межах реалізації низки дочірніх проектів.

Ясна І. Толерантність в моносуб'єктних та полісуб'єктних суспільствах. // ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців «Світоглядно-ціннісне самовизначення людини». Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців (8-9 травня 2015 року) - Чернівці, 2015. - 272 с. - С. 100–105.
Yasna I. Ukraine-2014: Which way will the pendulum of digitalization swing. // Digital Eastern Europe - Wroclaw: Kolegium Europy Wschodniej, 2015.

At first sight new, cheap, high-speed, accessible communication and informational channels, which are rapidly developing in Ukraine, would appear to facilitate the integration of society, educating huge groups of like-minded people, and forming a unified technological space. Nevertheless, in practice, digital media are able not only to consolidate and integrate, but also to explode unstable communities from the inside. In a society with distinctive stratification, different access to informational technologies, and strong regional heterogeneity, these media can exacerbate existing divisions. That is the current situation in Ukraine.

Ясна І. Універсальні компетенції як основа функціональної освіти. // Дні науки філософського факультету – 2015. Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2015", 21-22 квітня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів] - Київ, 2015. - Т. 6 - 151 с. - С. 143.

Розглянуті «універсальні навички» як необхідний елемент освіти епохи ринків праці, які швидко змінюються. Запропоноване поняття «функціональної освіти», яка повинна надавати практичні навички та вміння, які не мають однозначної жорсткої прив’язки до конкретної професії, але дозволяють стати «універсальним фахівцем». 

Ясна І. Філософія і підприємництво як складові "суб'єктної освіти" // Філософія: нове покоління - 2015. Матеріали Х студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції (НаУКМА, 21-22 травня 2015 року). - Київ, 2015.

Запропоновано поняття «суб’єктної освіти» як такої, що сприяє становленню двох рис: суб’єктивності як свободи мислення та суб’єктності як свободи дії. Зазначено, що такий підхід сприяє формуванню європейської свідомості, специфічною ознакою якої є інтерпретація людини як «суб’єкта».