Ukrainian Index of Philosophy: національний галузевий реєстр наукової інформації

Забезпечення академічної філософської спільноти України ефективними інформаційними ресурсами й інструментами прозорої наукової діяльності шляхом створення національного галузевого індексу наукових установ та інших організацій, періодичних видань, фахівців, публікацій, дисертацій, фахових перекладів та наукових подій із впровадженням інструментів кількісного аналізу, а також формування у вітчизняних академічних колах традиції активного наповнення таких реєстрів силами самих суб’єктів фахової спільноти за аналогією із світовими науковими базами даних.

Метою проекту є систематизація даних про суб’єктів та досягнення вітчизняної гуманітарної освіти та науки шляхом створення національного галузевого індексу наукових установ та інших організацій, періодичних видань, фахівців, публікацій, дисертацій, фахових перекладів та наукових подій із впровадженням інструментів кількісного аналізу.

Наразі завершено перший, технічний, етап роботи: розроблено інформаційну платформу з усіма необхідними для вирішення поставлених завдань технічними можливостями.

Другий етап реалізації проекту передбачає створення розподіленої мережі координаторів, які забезпечать збір первинної інформації в розрізі основних інформаційних підструктур системи.

Стратегічною метою широкомасштабне залучення представників галузевої спільноти та налагодження процесів акумуляції даних таким чином, щоб забезпечити автономне існування системи, повноту та своєчасне оновлення її даних силами кожного з суб'єктів галузевої фахової спільноти.

Детальна інформація на сайті проекту >>