Семінар-обговорення проектів «Ukrainian Index of Philosophy» та «Translatio philosophica»

Метою семінару є обговорення можливостей та стратегії впровадження проектів «Ukrainian Index of Philosophy» та «Translatio Philosophica», розробка яких здійснюється для забезпечення фахової академічної спільноти України ефективними інформаційними ресурсами й інструментами прозорої наукової діяльності через надання всім учасникам фахової спільноти доступу до відкритих національних реєстрів галузевої наукової інформації та формування у вітчизняних академічних колах традиції активного наповнення таких реєстрів силами самих суб’єктів фахової спільноти.

Порядок денний:

  1. Проблеми самоорганізації філософської спільноти: Сергій Пролеєв (доктор філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», президент Українського філософського фонду, головний редактор часопису «Філософська думка»).
  2. Інформаційні ресурси й стандарти філософування: Олег Хома (доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету, головний редактор історико-філософського часопису «Sententiae»).
  3. Досвід розробки наукометричних платформ та перспективи наукометрії в українській академічній спільноті: Тарас Кононенко (доктор філософських наук, в.о. завідувача кафедри історії філософії Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка).
  4. Можливість академічного перекладу філософських текстів в умовах квазі-університетського життя: Юрій Федорченко (кандидат філософських наук, незалежний освітній аналітик-консультант, редактор сайту Кантівського товариства в Україні, автор науково-дослідницького онлайн-проекту «Кант і трансцендентальна філософія»).
  5. Презентація можливостей інтернет-порталів «Ukrainian Index of Philosophy» та «Філософський переклад», пропозиція організаційної структури, визначення функцій робочих груп та стратегії реалізації проектів: Іламі Ясна (здобувач Центру гуманітарної освіти НАН України, координатор Ініціативи «Ребрендинг філософії»).
  6. Обговорення.