Семантика події

Дослідження семантичного кола революції 2014-16 року у циклі статей та відкритих обговорень, а також створення історико-семантичного словнику українського конфлікту, який буде видано українською та англійською мовами.

Проект «Семантика події» присвячений дослідженню семантичних трансформацій періодів соціальних зламів та потрясінь. Особливої актуальності такі дослідження набувають в умовах сучасних конфліктів, що розгортаються переважно у семантичній площині та реалізуються радше як протистояння дискурсів, ніж армій. В таких умовах семантичний простір не може залишатися лише об'єктом спостережень: нагальною, життєво важливою проблемою стає не лише його осмислення, але й конструювання.

Таким є й український конфлікт останніх років.  Утім, масив напрацювань в даній сфері лише починає формуватися, майже не виходячи за межі журналістських розвідок, відображення семантичних процесів у народній творчості та поодиноких академічних робіт.

З метою актуалізації дискусій у цьому напрямку започатковано проект «Семантика події», який є першою спробою теоретичного обґрунтування «семантики події» як напрямку досліджень та систематизації наявних напрацювань в цій сфері, а на прикладному рівні – першим систематичним дослідженням специфіки трансформацій семантичного простору та механізмів смислотворення періоду «революції гідності» та подальших етапів українського конфлікту.

Теоретичне осмислення цих процесів пропонується здійснити у формі тематичного круглого столу із залученням українських філософів, політологів, соціологів, психологів, митців, філологів з подальшою публікацією доповідей та коментарів у тематичному розділі часопису «Філософська думка».

Практичний напрямок передбачає створення спільними зусиллями українських інтелектуалів «Словника української революції», який буде опубліковано у провідних академічних видавництвах: українською мовою для поширення в Україні та англійською – для представлення на світовому ринку. Протягом роботи над Словником обрані словарні статті публікуватимуться у партнерських медіа.

Положення та міркування, що утворюють теоретичний фундамент проекту, стисло викладені нижче та згодом будуть розкриті у циклі статей, які частково представлені у доданих файлах.

Також додається зразок словникової статті (що має не більш, ніж рекомендаційний характер) та робочий перелік термінів, що планується включити до Словника. Цей перелік є відкритим для уточнень  та з моменту офіційного старту проекту буде доступний для обговорення і доповнення на сайті та у Facebook-групі проекту.

Публікації в межах проекту

Всього: 12 записів.
Subscribe to Іламі Ясна: нове