Ребрендинг філософії: ініціатива сприяння розвитку української гуманітаристики

"Ребрендинг філософії" - стратегічна програма сприяння розвитку української гуманітаристики як галузі академічних досліджень та освітнього напрямку через систематизацію корпусу вітчизняних фахових публікацій і академічних перекладів філософських текстів, сприяння розвитку гуманітарних досліджень, поширення філософської освіти та формування позитивного образу філософії у масовій свідомості. Виконання цих завдань відбувається у межах реалізації низки дочірніх проектів.

Досягнення мети Ініціативи планується шляхом реалізації низки дочірніх проектів:

  1. Філософсько-гуманітарний ліцей: освітня модель та експариментальний навчальний заклад.
  2. Ukrainian Index of Philosophy: національний галузевий реєстр наукової інформації.
  3. Translatio Philosophica: національний реєстр академічних філософських перекладів.
  4. Цикл експертних інтерв'ю з питань стану та перспектив розвитку гуманітарної освіти та науки в Україні.
  5. Академічна кар'єра: інформаційно-освітній проект.

Теоретична апробація проектів ініціативи відбувається з початку 2015 року на наукових конференціях (зокрема, у Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка та Національному університеті «Києво-Могилянська академія»). 19 червня 2015 року обговорення ініціативи відбулося в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України у формі круглого столу «Ребрендинг філософії: від університету до ліцею», 23 грудня 2015 року - там же, на Семінарі-обговоренні проектів Ukrainian Index of Philosophy та Translatio Philosophica. Обговорення поточних питань відбувається у Facebook-групі ініціативи.

Інформування громадськості здійснюється у фахових статтях, на партнерських порталах «Освітня політика» та «Освітні тренди», а також у інших медіа, зокрема, «Вища школа», «Педагогічна преса», «Релігія в Україні», «Київ 1», «В Києві», «Освітній портал Львівщини» тощо. Детальні матеріали представлені у шостому числі часопису «Філософська думка». Найважливіші публікації дублюються у відповідному розділі на сайті проекту.